Hoa Khai Trương/ Chúc Mừng

 • 1,500,000VND
  Sản phẩm gồm:
  • Hoa Hồng ecuado đỏ
  • Thảo Đường San Hô đỏ
  • Hoa Hồng cam spirit
  • Hoa hồng kem dâu
  • Hoa Baby Hà Lan
  • Lá Bạc & 1 số hoa lá phụ khác
  Ưu đãi đặc biệt:
  • Tặng Banner Hoặc Thiệp (Trị Giá 20.000đ - 50.000đ)
  • Giao Miễn Phí Trong Nội Thành 63/63 Tỉnh Trên Toàn Quốc
  • Giao Gấp Trong Vòng 2 Giờ
  • Cam Kết 100% Hoàn Lại Tiền Nếu Bạn Không Hài Lòng
  • Cam Kết Hoa Tươi Trên 3 Ngày
  • thông tin về sản phẩm : 0916 997 945
 • 1,650,000VND
  Sản phẩm gồm:
  • Hoa Hồng ecuado đỏ
  • Thảo Đường San Hô đỏ
  • Hoa Hồng cam spirit
  • Hoa hồng cam Party
  • Lan vũ nữ
  • Hoa Baby Hà Lan
  • Lá Bạc & 1 số hoa lá phụ khác
  Ưu đãi đặc biệt:
  • Tặng Banner Hoặc Thiệp (Trị Giá 20.000đ - 50.000đ)
  • Giao Miễn Phí Trong Nội Thành 63/63 Tỉnh Trên Toàn Quốc
  • Giao Gấp Trong Vòng 2 Giờ
  • Cam Kết 100% Hoàn Lại Tiền Nếu Bạn Không Hài Lòng
  • Cam Kết Hoa Tươi Trên 3 Ngày
  • thông tin về sản phẩm : 0916 997 945
 • 1,500,000VND
  Sản phẩm gồm:
  • Hoa Hồng ecuado đỏ
  • Cúc Mẫu đơn Cam đào
  • Thảo Đường San Hô đỏ
  • Hoa Hồng cam spirit
  • Hoa Ohara do
  • Hoa Baby Hà Lan
  • Lá Bạc & 1 số hoa lá phụ khác
  Ưu đãi đặc biệt:
  • Tặng Banner Hoặc Thiệp (Trị Giá 20.000đ - 50.000đ)
  • Giao Miễn Phí Trong Nội Thành 63/63 Tỉnh Trên Toàn Quốc
  • Giao Gấp Trong Vòng 2 Giờ
  • Cam Kết 100% Hoàn Lại Tiền Nếu Bạn Không Hài Lòng
  • Cam Kết Hoa Tươi Trên 3 Ngày
  • Thông tin về sản phẩm : 0916 997 945
 • 1,500,000VND
  Sản phẩm gồm:
  • Hoa Hồng ecuado vàng
  • Hoa hướng dương
  • Lan vũ nữ vàng
  • Hoa Hồng cam spirit
  • Hoa hồng Juliet
  • Hoa Baby Hà Lan
  • Lá Bạc & 1 số hoa lá phụ khác
  Ưu đãi đặc biệt:
  • Tặng Banner Hoặc Thiệp (Trị Giá 20.000đ - 50.000đ)
  • Giao Miễn Phí Trong Nội Thành 63/63 Tỉnh Trên Toàn Quốc
  • Giao Gấp Trong Vòng 2 Giờ
  • Cam Kết 100% Hoàn Lại Tiền Nếu Bạn Không Hài Lòng
  • Cam Kết Hoa Tươi Trên 3 Ngày
  • Thông tin về sản phẩm : 0916 997 945
 • 1,000,000VND
  Sản phẩm gồm:
  • Hoa hồng Ecuado đỏ
  • Hoa hồng Cam Spirit nhập khẩu
  • Hoa Baby Hà Lan
  • Hoa & lá phụ khác
  Ưu đãi đặc biệt:
  • Tặng Banner Hoặc Thiệp (Trị Giá 20.000đ - 50.000đ)
  • Giao Miễn Phí Trong Nội Thành 63/63 Tỉnh Trên Toàn Quốc
  • Giao Gấp Trong Vòng 2 Giờ
  • Cam Kết 100% Hoàn Lại Tiền Nếu Bạn Không Hài Lòng
  • Cam Kết Hoa Tươi Trên 3 Ngày
  • Liên hệ chi tiết sản phẩm : 0916 997 945
 • 1,000,000VND
  Sản phẩm gồm:
  • Cẩm Tú Cầu Hồng
  • Cúc Mẫu Đơn Hồng
  • Cúc Pingpong
  • Hồng Kem dâu
  • Hoa & lá phụ khác
  Ưu đãi đặc biệt:
  • Tặng Banner Hoặc Thiệp (Trị Giá 20.000đ - 50.000đ)
  • Giao Miễn Phí Trong Nội Thành 63/63 Tỉnh Trên Toàn Quốc
  • Giao Gấp Trong Vòng 2 Giờ
  • Cam Kết 100% Hoàn Lại Tiền Nếu Bạn Không Hài Lòng
  • Cam Kết Hoa Tươi Trên 3 Ngày
  • Liên hệ chi tiết sản phẩm : 0916 997 945
 • 1,650,000VND
  Sản phẩm gồm:
  • Hoa Hồng ecuado đỏ, Hồng đỏ đà lạt
  • Hoa Hồng cam spirit
  • Hoa hồng kem dâu, Hồng Mondial
  • Hoa Baby Hà Lan
  • Lan vũ nữ Vàng
  • Lá Bạc & 1 số hoa lá phụ khác
  Ưu đãi đặc biệt:
  • Tặng Banner Hoặc Thiệp (Trị Giá 20.000đ - 50.000đ)
  • Giao Miễn Phí Trong Nội Thành 63/63 Tỉnh Trên Toàn Quốc
  • Giao Gấp Trong Vòng 2 Giờ
  • Cam Kết 100% Hoàn Lại Tiền Nếu Bạn Không Hài Lòng
  • Cam Kết Hoa Tươi Trên 3 Ngày
  • Thông tin về sản phẩm : 0916 997 945
 • 1,800,000VND
  Sản phẩm gồm:
  • Hoa hồng đỏ
  • ;Lan vũ nữ Vàng
  • Đồng tiền đỏ
  • Lá Bạc & 1 số hoa lá phụ khác
  Ưu đãi đặc biệt:
  • Tặng Banner Hoặc Thiệp (Trị Giá 20.000đ - 50.000đ)
  • Giao Miễn Phí Trong Nội Thành 63/63 Tỉnh Trên Toàn Quốc
  • Giao Gấp Trong Vòng 2 Giờ
  • Cam Kết 100% Hoàn Lại Tiền Nếu Bạn Không Hài Lòng
  • Cam Kết Hoa Tươi Trên 3 Ngày
  • thông tin về sản phẩm : 0916 997 945
 • 1,650,000VND
  Sản phẩm gồm:
  • Hoa hồNG Ecuado đỏ
  • Hoa Hồng Cam
  • Hoa Cẩm chướng Hà Lan
  • Nhím biển xanh
  • Hoa Cát Tường xoắn Nhật
  • Lá Bạc & 1 số hoa lá phụ khác
  Ưu đãi đặc biệt:
  • Tặng Banner Hoặc Thiệp (Trị Giá 20.000đ - 50.000đ)
  • Giao Miễn Phí Trong Nội Thành 63/63 Tỉnh Trên Toàn Quốc
  • Giao Gấp Trong Vòng 2 Giờ
  • Cam Kết 100% Hoàn Lại Tiền Nếu Bạn Không Hài Lòng
  • Cam Kết Hoa Tươi Trên 3 Ngày
  • Thông tin về sản phẩm : 0916 997 945
0947820310
 0947820310